travel news

หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ

ลัวะอาจเป็นชนเผ่าที่ไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยกันนักอย่างเผ่าม้งและมูเซอ แต่ที่บ้านละอูบอันเป็นหมู่บ้าน ชาวเขาเผ่าลัวะแห่งนี้ กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าโมซัมเบียง ซึ่งแปลว่าภูเขาโมซัมเบียง ส่วนชื่อหมู่บ้านละอูบนั้น ได้มาจากในสมัยที่มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาสำรวจหมู่บ้านแล้วลืมหรือทิ้งอูบเอาไว้ (คำว่า ละ ภาษาเหนือหมายถึง ทิ้งไว้)

จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านละอูบนั่นเอง ชาวลัวะบ้านละอูบมีวัฒนธรรมการอยู่อาศัย การแต่งกายที่แตกต่างจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆ โดยแต่เดิมนั้นชาวลัวะจะนับถือผี เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่ ความเชื่อต่างๆ เหล่านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังคงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่ใครก็ตามได้สัมผัสแล้วจะต้องรู้สึกประทับใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand