news

หมอจีนช่วยชีวิตหญิงซูดานลูกตายในท้องจัดทีมผ่าตัดกว่า 6 ชั่วโมง

แพทย์จีนจัดทีมช่วยชีวิต 6 ชั่วโมงระทึกผ่าตัดให้หญิงชาวซูดานหลังมีภาวะลูกเสียชีวิตอยู่ภายในครรภ์กระทั่งรอดปลอดภัยในที่สุดคณะแพทย์จีนชุดที่ 35 ในซูดาน เอาชนะเกมแห่งความเป็นความตายด้วยการช่วยชีวิตหญิงซูดาน วัย 32 ปี ซึ่งกำลังตั้งครรภ์แต่ประสบภาวะเสี่ยงสูงรองผู้นำคณะแพทย์จีน พร้อมแพทย์อีก 3 คน ตรวจพบว่าหญิงคนดังกล่าวต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน

คณะแพทย์จึงทำการเปิดช่องท้องแต่พบว่าอาการรุนแรงและซับซ้อนกว่าที่ประเมินไว้ รวมถึงเด็กในครรภ์เสียชีวิตแล้ว กัวหย่าตง ผู้นำคณะแพทย์จีน ได้เร่งประสานงานให้คณะแพทย์จีนจากโรงพยาบาลมิตรภาพออมดุรมานแห่งซูดานมาเป็นกำลังเสริม โดยการผ่าตัดใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมงและสามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ การทำงานของคณะแพทย์จีนเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือของคณะแพทย์จีนเป็นบทเรียนชั้นดีแก่เรา