news

ศาลโลกสั่งเมียนมาหยุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา หักล้างคำแก้ต่างอองซานซูจี

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ให้เมียนมาการออกมาตรการชั่วคราวเร่งด่วน เพื่อหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา และห้ามทำลายหลักฐานการทำร้ายกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มดังกล่าวที่เกิดขึ้นในอดีตคำวินิจฉัยนี้ถือเป็นการหักล้างคำต่อสู้คดีของนางอองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา

ที่เธอเคยระบุว่า รัฐบาลเมียนมาไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา และสิ่งที่กองทัพเมียนมากระทำเป็นการปราบปรามกลุ่มคนที่มีแนวคิดสุดโต่งส่วนผู้ที่ร้องคดีนี้ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คือ ประเทศแกมเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา แกมเบียกล่าวหาเมียนมาว่าละเมิดสนธิสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี 2491