news

นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เปิดงานประกวดพระเครื่องฯ

นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เปิดการประกวดพระเครื่องฯอย่างเป็นทางการ ยันรายได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทยและปรับปรุงโรงพยาบาลจันทรุเบกษาทั้งหมด รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด ได้รับโล่เกียรติยศ และ ทองคำหนัก 4 บาท จาก ผบ.ทอ. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง 

และเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ”  ซึ่งจัดโดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.อ.อ.ยรรยง คันธศร รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมทั้ง สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนที่สนใจพระเครื่อง เข้าร่วมงาน โดย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวเปิดงานว่า งานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจกัน จัดการดูแลการประกวด ให้ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม และขอยืนยันว่า รายได้จากการจัดงาน จะนำไปใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews