news

จัดการกับปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบ

พื้นที่ลุ่มน้ำจากเขื่อน 6 แห่งได้รับการเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมแม่น้ำล้นและแผ่นดินถล่มเนื่องจากน้ำท่วมที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากอ่างเก็บน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DPMD) นายชยลพลตรีสถิตย์กล่าว สถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงเนื่องจากฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าจะมีขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมา เขื่อนขุนด่านปราการชลในจังหวัดนครนายกเขื่อนวชิริลังกาในกาญจนบุรี

รวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี เขื่อนแก่งกระจานในเพชรบุรีเขื่อนปราณบุรี ในประจวบคีรีขันธ์และเขื่อนราชจป. ในสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ DPMD ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับคำสั่งให้เตรียมกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อจัดการกับปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำล้นแผ่นดินถล่มและผลกระทบอื่น ๆ อันเนื่องมาจากน้ำปริมาณมากที่ปล่อยออกจากเขื่อน Chayapol กล่าว